Handgjorda porträtt - Olika tekniker

Här går JNArt igenom olika tekniker som används inom konst, i synnerhet för att måla handgjorda porträtt. Först kommer de tekniker JNArt använder om du vill beställa porträtt, karikatyrer, illustrationer och målningar.

Tecknade porträtt

Kol

Stift eller pennor med pressat kol gjorda av träkol eller syntetiskt kol. Tekniken ger mer svärta än blyerts. Kolet smetas lätt ut och behöver fixeras för att hålla. Kol suddas lättast med ett knådgummi.

Blyerts

Stift eller pennor med en blandning av grafit. Lätt att sudda och ger en karaktäristisk grå ton. Blänker mer än kol. Behöver inte fixeras i samma utsträckning som kol. Går att teckna extremt detaljerat.

Tusch

Penna med lättflytande svart vatten- eller alkoholbaserad färg. Olika märken kan ha olika kvalitet på tuschet, olika svärta, olika hållbarhet, ljusbeständighet och vara vattenlösliga eller permanenta, samt fästa på olika ytor. Kan vara svart eller färg, JNArt jobbar bara i svart tusch.

Digitalt

Inom digitalt måleri kan du teckna i alla möjliga typer av imitationer av klassiska tekniker eller med nya varianter. Vissa kan se ut som kol, blyerts eller tusch när de skrivs ut på papper, andra har en väldigt tydlig digital karaktär.

Tecknade tekniker som JNArt inte tar uppdrag inom

Pastellpennor eller färgpennor

Pennor med en kärna som innehåller en blandning av varierande mängd pigment och bindemedel av olja eller vax samt tillsatser och bindemedel. Vissa är vattenlösliga och hur väl de kan suddas ut varierar.

Kritor

Samma som ovanstående, men i form av en solid krita. 

Bläckpennor

Penna med (oftast färgbläck) portioneras ut via en litetn kula i spetsen av pennan. Finns i många olika färger, men blå och svart är de vanligaste.

Marker, eller färgade tuschpennor

Tuschpennor med olika färger och egenskaper. Vissa opaka eller transparenta, andar permantenta eller vattenlösliga. 

Stiftpenna i tusch

Penna som likt en kalligrafipenna har ett stålstift längst ut som vid tryck mot papperet släpper ut en begränsad mängd tusch eller bläck beroende på vilket medium som används. Tekniken har använts av många serietecknare och illustratörer. Stiftet doppas i en separat behållare eller har en reservoar i skaftet. 

Torrpastell

Pastellfärg med krita som bindemedel som pressats till kritor. Passar bra att använda med Pan pastell.

Oljepastell

Pastellfärg med olja som bindemedel som pressats till kritor. 

Rödkrita

Krita med rödbrun ton. Har klassiskt använts med kalk krita och kol. 

Silverstift

Ett tunt stift som ger svartgrå tunna streck på grunderat papper. Färgen ändras till svartbrund med tiden. 

Målade tekniker

Akvarell

Vattenbaserad färg som målas lager på lager. Den består av pigment och bindemedel (ofta gum arabic). Färgen blir inte permanent när den torkar utan kan blötas upp igen. Det gör att målningarna måste ramas in väl för att hålla över lång tid. Två olika tekniker som är vanligt förekommande kallas vått i vått eller vått på torrt.

Akrylfärg

Färg som består av pigment som blandats med plastbaserad bindemedel samt ämne som skapar den flytande konsistensen i tuben. Färgen torkar när det kommer i kontakt med luften. Färgen är vattenbaserad och i regel helt eller delvis täckande. Tunna skikt och utblandad med vatten kan färgen vara transparent. Olika målarmedium som tillsätts kan förändra egenskaperna och till exempel göra att akrylfärg torkar långsammare och blir tjockare som oljefärg. 

Oljefärg

Oljebaserad färg som torkar långsamt i kontakt med luft. Konstnärer använder lösningsmedel eller olja för att justera konsistensen. Oljefärg är i tuben mer tjock än akrylfärg, och mer dryg när den målas på duken. Likt akrylfärg kan oljefärgen hålla väldigt länge om den behandlas på rätt sätt, flera hundra år. Numera finns vattenbaserad oljefärg som beter sig ungefär likadant som oljebaserad. Vatten används istället för olja för att tunna ut färgen. Det blir även lättare att rengöra penslarna men det är diskutabelt om djupet i färgen är detsamma.

Vad är det för skillnad på oljefärg och akrylfärg?

Den som målar känner skillnaden på några olika sätt. Oljefärg torkar långsammare och det är lättare att skapa jämna övergångar mellan färger. Akrylfärg är lite lättare att lägga i tjockare lager och det blir lite lättare att skapa skarpare kanter. Akrylfärgen torkar snabbare vilket gör att den är lättare att måla med för nybörjaren, den är dessutom billigare per kilo. Ljusa versioner av oljefärg, som gula eller vita färger, är i regel mer täckande i oljefärg än motsvarigheten är i akryl. När akrylfärg målas ljusa toner kan den ibland behöva läggas i tjocka lager, speciellt om det ljusa målas på en mörk yta. Akryl- och oljefärg använder olika bindemedel men i regel samma pigment, så när färgen torkat är inte skillnaden stor, men det går att diskutera och vissa tycker sig se stor skillnad medan andra inte gör det. En konstnär kan måla båda teknikerna så att det blir svårt att se skillnader på en färdig tavla, men om teknikerna målas på vissa specifika sätt framgår de individuella teknikerna tydligt för ett tränat öga. 

Vilka hälsorisker finns med akryl- eller oljefärg?

Hälsomässigt är det bättre att använda akryl- eller vattenbaserad oljefärg. Då slipper du lösningsmedel som annars andas in. Akryl släpper också ifrån sig giftiga ämnen när den torkar, men inte i samma mängder som oljefärg som blandats med lösningsmedel. Oljefärg utan lösningsmedel är bäst så länge du inte får det på huden. Men det beror på vilken olja som används, linolja avger flyktiga ämnen när den torkar, dessa misstänks vara cancerogena. Alla färger kan innehålla giftiga ämnen beroende på bindemedlen och vilka pigment som används. Det är därför viktigt att undvika de giftiga pigmenten, både för hälsa och miljö. Speciellt oljebaserade färger tas upp i huden snabbare och är därför mer negativa för hälsan. Tvätta händerna ofta och speciellt innan du tar i mat. Ett annat tips är att undvika problematiska material i studion mot mer hälsosamma alternativ. Andra försiktighetsåtgärder är att ha väl ventilerade lokaler och använda handskar för att inte komma i kontakt med färgen. Dukar, penslar och behållare med lösningsmedel eller målarmedium bör avlägsnas från lokalen när inte måleriet pågår för att förhindra dålig luft. Den som målar med färg som sprids i luften, till exempel sprayfärg, bör använda gasmask. 

Färg som inte är helt naturlig och snabbt bryts ner i naturen eller inte reagerar negativt med växter, människor och djur, ska inte spolas ner i avloppet. Det krävs någon form av separator för att samla upp vatten/olja som används för att tunna ut färg så att det inte kommer ut i avloppet. Många anordningar använder filter eller en funktion där färgen står i kärl till dess den sedimenteras på botten och merparten av färgen kan slängas på återvinningsstation. 

Digitalt

Det finns både imitationer av klassiska tekniker eller tekniker som är helt unika för digitalt måleri. Möjligheterna är obegränsade. Hållbarheten vid utskrift beror på kvaliteten på papperet och det skrivarbläck som används. 

Flytande tusch / bläck

Tusch / bläck som blandas med vatten och målas på samma sätt som akvarellfärg. Kan ge snäppet skarpare färger än akvarellfärg, inklusive svart. De agerar på ett lite mer regelbundet sätt än akvarellfärg. Färgen sugs upp i papperet och går inte att suga upp efter att den har torkat vilket gör att tekniken är extra oförlåtande. 

Sprayfärg

Färg i sprayburk. Är klassiskt en täckande färg men numera finns transparenta varianter. Målas med olika “caps” (munstycken) som sätts på sprayburken och ger tjocka eller smala streck.

Pan pastell

Kakor med pastellfärg som appliceras på papperet med olika verktyg. Pan pastell är en ny typ av pastellfärg som kan appliceras som färg iställer för det vanliga formatet penna eller krita. Det kan vara spatel, pensel, svampar, trasa eller annat. Pastellfärg består av pulvriserat kalk och färgpulver. 

Målade tekniker som JNArt inte använder för uppdrag

Gouache

Vattenbaserad färg som är ett mellanting mellan akvarellfärg och akrylfärg. Den består av en blandning av pigment och bindemedel (ofta gum arabic). Färgen kallas också opak vattenfärg. Den är både täckande och transparent, vilket gör att den kan målas tunt och flytande men också tjockt och täckande. I flytande format beter sig pigmenten liknande, men inte identiskt med akvarellfärg. Färgen blir inte permanent när den torkar utan kan blötas upp igen. Det gör att målningarna måste ramas in väl för att hålla över lång tid. Gouache går bra att kombinera med akvarellfärg i samma målning. 

Temperafärg

Äggtempra är den vanligaste formen av temperafärg där ägg och ibland något reaktionsämne blandas med pigment. Färgen härdar när den oxiderar i kontakt med luft. Olika former av temperafärg har funnits mycket länge.

Airbrush

Färg som pressas ut genom ett munstycke med hjälp av tryckluft. Tekniken är en mindre mer finstilt version av sprayfärg, men kan ha större utföranden också. Används framför allt till motivlackering. Har en unik förmåga att skapa jämna ytor och övergångar. 

Kaffe

Fungera precis som akvarellfärg och ger toner i brunt. Oklart om kaffe är särskilt hållbart i längden eller reagerar med papperet. 

Gå vidare med en beställningsförfrågan

Här kan du få reda på mer om du är intresserad av att beställa ett porträtt som är målat eller tecknat.

Om du vill veta mer om annat JNArt skapar: