Akvarellmålning porträtt

Till JNArt kan du vända dig för att beställa eller köpa akvarellporträtt på människor eller djur. Olika detaljnivå, stilar och prisklasser. Akvarell är ett fantastiskt medium för att måla levande porträtt till en mängd olika ändamål.

Hur det går till att beställa porträtt i akvarell?

Ett akvarellporträtt beställs i några enkla steg. 

  1. Gör en beställningsförfrågan antingen genom formuläret eller genom att maila till JNArt. 
  2. Kom överens om ramarna för projektet inklusive budget. 
  3. Porträttet skapas av konstnären utifrån de fotoförlagor som skickats. 
  4. JNArt skickar en kopia på originalet och faktura.
  5. När betalning skett skickas originalet till kunden. 

Vad är en akvarell?

Akvarell är en teknik där transparenta lager med vattenlöslig färg läggs på en yta som lätt suger upp färgen, vanligtvis ett papper. Vattenfärg är ett annat mer folkligt namn. Tekniken anses ofta som svår eftersom den kräver planering och det är svårt att ändra sig under processen. Vita partier skapas genom att lämna delar av målningen omålade. Akvarell i olika former har målats under tusentals år men har framförallt det senaste århundradet fått status som egen teknik. Tidigare målades akvarell som en billigare kopia av tempera eller olja, och användes i förstudier. Inom bokkonsten har akvarell ofta använts för färgläggning. I senare tid används akvarell för mediets unika egenskaper. De flödande egenskaperna utforskas av många konstnärer och kombineras med mer exakt måleri vilket kan ge detaljerade målningar med abstrakta delar där målningen målat sig själv. 

Hur kan jag som kund vara säker på att jag blir nöjd med mitt akvarellporträtt?

I början av beställningen kommer JNArt och beställaren överens om ramarna för projektet. Där har kunden möjlighet att uttrycka sina förväntningar. Ju mer JNArt vet om kundens förväntningar, du lättare är det att mötas. JNArt skapar sedan porträttet och försöker få det så bra som möjligt. Eftersom JNArt har så lång erfarenhet av beställningar och bemästrar tekniken blir kunder i regel nöjd. Och behöver något litet justeras går det att föra dialog om det. I slutänden är det en konstnärlig tolkning som beställs och inte ett foto, du som beställare bör därför söka den konstnär vars stil passar dina önskemål.

Vilken stil skapar JNArt akvarellporträtt?

JNArt skapar porträtt i akvarell i en stil likt de som syns på hemsidan. Stilen varierar något beroende på detaljnivå på porträttet. I vissa fall går det att frångå den stilen om det efterfrågas. Skicka i så fall referensfoton eller hänvisningar till andra stilar eller genrer.

Pris för akvarellmålning som porträtt?

Priset för ett målat porträtt i akvarell ligger mellan 1500 – 4000 kr för en person. Kostnaden ökar med högre detaljnivå, antal personer i bilden, detaljerade attribut eller bakgrund. Eftersom varje porträtt har unika förutsättningar är det bäst att skicka en beställningsförfrågan för att få en exakt prisbild för just din målning. 

Hur lång tid tar det att beställa ett akvarellporträtt?

Tiden att beställa ett porträtt i akvarell varierar mellan 2 – 4 veckor beroende på hur lång kön är. Det kan gå snabbare i vissa fall. 

Detaljrikedom - JNArt gör akvarellporträtt i tre detaljnivåer:

Låg detaljnivå

Låg detaljnivå ses som en helhet på avstånd. När betraktaren går nära syns tydliga penseldrag eller färgfält. Med låg detaljnivå kan det vara lite svårare att känna igen personen. Fokus är istället att fånga en känsla. Målningen har framförallt flödande moment där akvarellfärgen fått rinna mer. 

Medel detaljnivå

Medel detaljnivå är ett mellanting där det både finns flödande moment men även detaljerade. Det är lätt att känna igen motivet och akvarellmåleriets egenskaper syns tydligt.

Hög detaljnivå

Hög detaljnivå ses som en helhet både på avstånd och på nära håll (ca en halv meter). Mer tid finns att göra proportioner och färgval mer realistiska. Beroende på budget målas större delen av tavlan mer detaljerat och innehåller färre delar som är abstrakta eller flödande.

Vem är akvarellkonstnären som utför uppdraget?

Johannes Nygren bor och lever i Majorna Göteborg tillsammans med fru och barn. Genom åren har Johannes skapat mängder med akvarellporträtt på människor och djur som beställts av kunder runt om i Sverige. Just akvarell har varit en teknik som konstnären tyckt extra bra om. Att tavlorna har en förmåga att måla sig själva när akvarellfärgen nyckfullt flödar på papperet är både utmanande men även belönande när det faller ut väl. Johannes har under åren hittat sätt att låta den kreativa akvarelltekniken komma till sin fulla rätt i form av porträtt och andra motiv.

Vill du beställa ett akvarellporträtt? Läs mer och gör en beställningsförfrågan.

Vill du istället beställa porträtt eller anlita illustratör, klicka här: