Illustratör

Är du nyfiken på vad en illustratör är? Här får du informaiton som kan vara hjälpsam om du ska anlita illustratör, själv tänker arbeta som illustratör eller helt enkelt bara vill lära dig om det.

Vad betyder illustratör?

Illustratör är en person som skapar illustrationer. Illustrationer är visualiseringar i form av framförallt teckningar, målningar, fotografier och ritningar med syfte att belysa information eller utgöra själva informationen. Engelska ordet för illustratör är illustrator, båda orden kommer från latinets illustratio som i sin tur kommer från illustro som betyder belysa eller bestråla.

Vad är en illustratör?

Illustratören är den som skapar bilder i framförallt 2D-format till tidningar, tryck, hemsidor, appar mm. För visualiseringar som inte kategoriseras som illustrationer finns andra yrkesbenämningar, till exempel grafisk formgivare, designer eller animatör för rörliga bilder. Det är vanligt att illustratörer specialiserar sig på ett eller flera områden och har en eller flera stilar som denne behärskar.

Vad gör en illustratör?

En illustratör får information från en kund om vilken typ av illustration som ska skapas, bestämmer tillsamman med kunden ramarna för uppdraget och skapar sedan själva bilden. Kunden kan ha olika mycket inflytande över innehållet i bilden. Vanligt är att illustratören har en stil och teknik som denne använder, och kunden beställer en illustration i den stilen med ett visst innehåll, till exempel en viss scen eller information. 

En illustratör kan också själv skapa illustrationer. Då köper kunden istället användningsrättigheter till en specifik bild som redan är skapad. 

Illustratören arbetar med visuell kommunikation. Ofta ska bilderna samspela med text på olika sätt.

Vad innebär det att vara illustratör?

Att vara illustratör innebär framförallt att på hel- eller deltid arbeta med att skapa bilder. En illustratör kan vara anställd eller frilansa, det vill säga driva eget företag. De flesta illustratörer har eget företag vilket gör att de behöver hitta uppdrag, skriva kontrakt, planera arbetet, köpa material, marknadsföra sig själva och administrera företaget. En del illustratörer lejer bort det som inte ingår i själva bildskapandet.

Vilka krav ställs?

Nya krav från uppdragstagare kommer ständigt bland annat på grund av trender och att teknikutvecklingen går framåt. Det innebär att illustratören behöver lägga ner tid på att uppdatera sig inom olika områden. De flesta illustratörer har sin huvudinkomst i att skapa bilden för olika kunders behov, men det finns även illustratörer som skapar fritt och sedan hittar köpare för sina illustrationer. En illustratör kan också göra obetalt arbete.

Varför anlitas en illustratör?

Visuell kommunikation kan användas i en mängd olika syften. Bilder är ett effektivt medium för att informera, fånga uppmärksamhet, ge nya idéer, tolka världen, förtydliga budskap och underhålla. En viktig anledning varför illustrationer används i reklam är att synas tydligare i informationsflödet och ge ett varumärke en tydlig visuell identitet.

Hur skapar en illustratör sina bilder?

Idag är det vanligt att illustratörer jobbar digitalt. Det beror på att bilden ska levereras i ett digitalt format för att användas i digitala medier, det går ofta snabbare och är mer flexibelt att arbeta digitalt, samt att tryckerier använder digitala filer som grund för att göra utskrifter. En del illustratörer arbetar helt eller delvis med traditionella tekniker där bilden sedan skannas eller fotas och på så sätt omvandlas till en digital fil.

Hur får en illustratör arbete?

En illustratör blir anställd precis som alla andra jobb, exempelvis genom att söka annonser, via kontakter, genom att söka upp verksamheter som har behov av illustratörer eller genom göra sig sökbar och därigenom bli uppsökt. 

Frilansande illustratör marknadsför sig genom sociala medier, hemsidor, kontakter eller genom att direkt söka upp de som är i behov av illustrationer. En tydlig stil, bra portfolio, tidigare kunder, utbildning, arbetslivserfarenhet är sådant som kunder efterfrågar.

Vad kostar det att anlita en illustratör?

Priset varierar i regel mellan 700-1500kr/timme

Vad har en illustratör i lön?

En illustratör har väldigt varierande lön. Allt från deltidsarbete med några tusenlappar per månad till kända illustratörer som tjänar 50 000 eller mer i månaden. Se aktuell lönestatistik för att få ett hum om medianlöner.

Varför har illustratörer ofta en eller ett fåtal stilar de jobbar i?

Illustration en konstform där det personliga uttrycket kommer fram i den illustrativa stilen. Illustratören får influenser från olika håll och under tiden denne tränar och gör uppdrag skapas en eller flera stilar medvetet eller omedvetet. Stilen kan sägas vara illustratörens signum och identitet.

Att ha en stil kan göra marknadsföring lättare eftersom kunden vet vad den får. Det går dessutom snabbare att hålla sig till en stil, vilket gör det konkurrenskraftigare. Att hitta en stil som en illustratör är nöjd med kan också ta många år, vilket gör att det inte är så lätt att byta. Men att bara kunna teckna eller måla i en stil kan vara ett problem för den som inte redan är etablerad eftersom kunden kanske efterfrågar något annat. 

Börja jobba som illustratör

Tips för dig som vill jobba som illustratör är:

Om du vill bli anställd som illustratör

Utbilda dig och försök få praktik på den arbetsplats du vill jobba med. Prata med personer i branschen om vilken som är snabbaste vägen till anställning. Kolla vilken kunskap som efterfrågas och skaffa kunskapen så snabbt du kan. Sök sedan jobb inom branschen. 

Om du vill frilansa som illustratör

Hitta ett användningsområde för dina illustrationer eller din stil. Bli nog duktig på hantverket att du kan tillfredställa kundens önskemål, genom utbildning eller egenstudier. Prata med kunder inom området, fråga vad de förväntar sig. Hitta sätt att marknadsföra dig. Starta ditt företag tidigt och ta andra anställningar på deltid om du behöver försörjning i början. 

 

Att tänka på när en illustration anlitas

Kommunikation

Ju tydligare kommunikation ju bättre. Ramar kring uppdraget behöver definieras Deadline, mått, teknik, arvode, anvädning mm.

Syfte

Det är alltid hjälpsamt om kunden har tänkt ut syftet med bilden. Men inte massor med text. Illustratören kommer ställa frågor om något är oklart, eller göra sina egna tolkningar.

Konstnärlig frihet

Ge en del konstnärlig frihet - det möjliggör för det oväntade.

Tydliga kanaler

Välj ut en eller några få som ska ge feedback annars finns risk att processen blir onödigt lång och kostsam.

Lita på processen

Tänk processen som en tratt, kunden ska ledas från “allt är möljligt till” till “detta kommer passa kunden behov”. Kom ihåg att det kan vara en process att hitta rätt stil och idéer.

Utbilda dig till illustratör

Konstnärlig utbildning finns i många olika former:

Generella utbildningar inom illustration eller grafisk design på universitet, yrkeshögskola, på gymnasienivå eller folkhögskola.

Nischade utbildningar som syftar till att kunna jobba inom ett specifikt område. 

Privata utbildningar, som lärling, hos privata konstskolor eller enkilad kurser hos illustratörer.

Kunskap som inhämtas via alla tillgängliga kanaler som internet, böcker, samtal, egen träning mm. 

Formella utbildningar kan vara ett krav för vissa arbeten. Utbildning på högre nivå har ofta ett fokus på att förbereda för yrkeslivet, därför finns viss information om branschstandarder inbakat i många utbildningar. Bäst inblick och förberedelse för arbete är ofta att göra en praktik eller gå som lärling på en arbetsplats.

Det är ofta eftertraktat att ha ytterligare kunskaper, till exempel inom skriftlig kommunikation eftersom illustrationer ofta kombineras med text och många gånger ingår i illustratörens uppdrag.

Vill du läsa mer om hur det är att anlita JNArt som illustratör?

JNArt är rätt kreatör för många typer av uppdrag. Det gäller illustrationer för nästan alla typer av bruk. Skulle inte uppdraget passa kan JNArt ge tips på annan duktig illustratör.

Är du ute efter något av dessa? Då hittar du mer information genom att klicka dig vidare: