Konstnär Göteborg

JNArt kan du vända dig till för att anlita en frilansande konstnär som skapar i många olika medium och stilar. Du kan både köpa konst som konstnären Johannes Nygren skapat eller anlita JNArt för något annat konstnärligt ändamål.

Konstnär i Majorna

Johannes Nygren bor och verkar som konstnär i Göteborg, Majorna. Regionens rika konstliv och kulturella variation ger ständigt nya intryck och insikter. Vill du träffas för att diskutera ett konstnärligt projekt är du varmt välkommen att höra av dig. 

Konstnärskap

Ett konstnärskap kan uttrycka sig på mängder av sätt. Den vedertagna bilden ofta att konstnären utvecklar en stil och går igenom olika faser i uttryck, medium och motiv. Det brukar kallas att konstnären går igenom faser. Detta sättet att se på konstnärskap har framhävts av konstkritiker, utbildningar och konstvärlden i stort som önskvärt, kanske beroende på att det blir lättare att tillskriva verken som skapas ett värde. Konstnären skapar sitt varumärke och kan positionera sig mot andra konstnärer och sätts i ett historiskt sammanhang. 

Hur ser Johannes konstnärskap ut?

Johannes, likt andra som skapar, har ett uttryck som faller sig lättast. Det uttrycket eller stilen går att se i de bilder som presenteras på sidan. Men samtidigt är det ett medvetet val att inte hålla sig till en genre, stil eller motiv. En stor del av det Johannes utforskar i sin konst är interaktionen mellan betraktare och verk. Att variera, byta stil och medium är ett medvetet drag för att lära sig nytt och utforska bredden i det vi kallar konst. 

Fri konst

Som konstnär har Johannes möjlighet att skapa fritt. Du kan ge konstnären fria tyglar att göra ett verk i två eller tre dimensioner till en plats. Johannes låter sedan kreativiteten flöda genom en konstnärlig process och skapar ett verk helt unikt för platsen. Processen dokumenteras och kan redovisas, vilket kan ge andra dimensioner än de synliga. 

Konst med vissa ramar

Johannes kan även skapa verk med något tydligare ramar. Det kan till exempel vara ett tema, ett format, en känsla eller något annat som leder processen i en viss riktning.

Illustration

Slutligen går det att beställa utsmyckning med tydliga ramar, men då kommer Johannes betrakta det mer som ett illustrationsuppdrag. Läs mer om det här: 

Abstrakt eller figurativt?

JNArt behärskar både figurativt och abstrakt måleri. Du kanske behöver en mer abstrakt målning som utsmyckning i en viss färgskala. JNArt gör konstnärliga tolkningar av olika teman. 

Andra uppdrag

Förutom att måla kan JNArt även anlitas som frilansande konstlärare eller skapande inför publik.

Vill samarbeta med JNArt i ett konstnärligt projekt

Ta kontakt med JNArt så kan vi se vad som är möjligt!