Porträtt blyerts

Blyertsporträtt är porträtt i grå toner där varje enskilt streck med pennan utgör helheten. Tekniken öppnar möjligheten att skapa otroligt detaljerade porträtt. Blyerts kan även användas för att i en skiss på några få minuter fånga de viktigaste dragen hos ett motiv. Här kan du lära dig mer om blyerts om hur du kan beställa ett porträtt i blyerts.

Beställ blyertsporträtt

JNArt är en skicklig konstnär som specialiserar sig på att skapa realistiska och detaljerade blyertsporträtt. Med en passion för konst och en önskan om att skapa verk som kunderna kan ha som minnesvärda konstverk för livet, använder JNArt sin expertis för att skapa personliga och unika porträtt som verkligen fångar personlighet och uttryck. Om du vill ha ett minnesvärt konstverk som verkligen fångar din personlighet och utstrålning, tveka inte att beställa ett blyertsporträtt från JNArt idag.

Vad är blyerts?

Blyerts består av behandlad grafit. Inom konsten används olika varianter av pennor. Den vanligaste är blyertspennan, två andra är stiftpennor eller grafitstift. Karaktäristiskt för teckningar i blyerts är dess gråa ton. Även de mörkaste blyertspennorna ger inte samma svärta som kol eller tusch. Ett annat karaktärsdrag är att en blänkande yta uppstår när blyerts gnuggas in i ett område på papperet. 

Vad behövs för att kunna teckna porträtt i blyerts?

Hantverket att teckna blyerts kan delas upp i några olika förmågor. Dels behöver konstnären behärska blyertsens unika egenskaper, såsom hur hårt stiftet ska pressas mot papperet för att få en specifik svärta (här ingår också kunskap om papperet). Dels behöver konstnären kunna behärska olika handleds- eller armrörelser för att kunna åstadkomma streck av olika karaktär. Och dels är det viktigt att behärska olika former av toningstekinker, med pennan eller med andra verktyg som stompfen eller trasan. Dessa utgör de förmågor som är specifika för tekniken blyerts. Den som vill teckna porträtt behöver utöver dessa förmågor behärska kunskap som är generell för all figurativ konst. Exempel på sådan kunskap är proportioner, perspektiv, valör, anatomi mfl.

 

Hur syns skillnad på en kol- och blyertsteckning?

Om du ser en teckning fysiskt eller digitalt kan du ofta avgöra om den är tecknad i kol eller blyerts beroende på svärtan. De absolut svartaste tonerna går bara att få till med kol. Ett tränat öga kan också känna igen de olika typerna av yta som skapas med kol och blyerts. Det kan vara svårt att fota blyertsteckningar så att de fångar alla nyanserna. För att kompensera för de detaljer som försvinner vid fotograferingen kan en del välja att öka kontrasten i fotot. Då kan fotografier av blyerts verka mörkare än de verkligen är.

Olika stilar på blyertsteckningar

Strecken som appliceras på papperet kan ha oändligt många olika variationer. Varje konstnär har sin stil. Men en sak som ofta skiljer teckningar emellan är om stompf använts eller inte, eller någon annan typ av tonande metod (engelska blending). Genom att jämna ut ytor i teckningen kan den få ett mer detaljerat uttryck.

Annat som påverkar stilen ä strecken, valör, svärta, kontrast, proportioner, abstraktion, formdesign, lineweight, val av hatchning-teknik.

Olika detaljnivå

Hur tydligt du ser individuella streck i en teckning när du befinner dig på olika avstånd från den kan sägas utgöra detaljnivån. Vissa föredrar teckningar där det nästan ser ut som ett foto, även när du är väldigt nära teckningen. Andra föredrar när varje enskilt streck syns tydligt, och utgör en helhet som läses mer figurativt eller fotografiskt på längre avstånd. Hos JNArt kan du få möjlighet att beställa teckningar i olika detaljnivå:

Teckning som grund för måleri - eller inte?

I klassiskt måleri har tekning varit en förkunskap till att måla. Kan du behärska teckning förstår du det som kallas valör, vilket är en förutsättning för att kunna måla med färg på ett realistiskt sätt. Att teckna handlar också om att förstå proportioner och en skiss föregår ofta målningar. Men alla gör konst på sitt eget sätt och det finns egentligen inget rätt och fel, det går troligtvis att lära sig måla med färg enbart genom att utöva det. 

Skapa eller undvika blänk i blyertsteckningar

Tekna med lätt tryck mot papperet. Lätta streck ger inte den blänkande effekten.

Används speciella matta blyertspennor kan blänket reduceras. Dessa pennor är något mörkare än så de bör undvikas om slutresultatet ska vara tydligt grått. 

För att helt undvika blänk går det att använda kol istället. Kol beter sig annorlunda och är tidskrävande att teckna väldigt detaljerat. 

Annat som påverkar stilen ä strecken, valör, svärta, kontrast, proportioner, abstraktion, formdesign, lineweight, val av hatchning-teknik.

Skillnad mellan att teckna av och teckna från huvudet/minnet?

Teckna porträtt kan vara två helt olika saker, men som har många gemensamma nämnare. Det finns nämligen vissa skillnader mellan att teckna av något och att teckna från fantasin utan förlaga. Att teckna av något kan skapa väldigt detaljerade bilder utan att konstnären behöver förstå den underliggande strukturen, att känna till hur något är uppbyggt hjälper till men det är inte nödvändigt. Den huvudsakliga förmågan i denna gren av teckning är att lära sig att se, att se avstånd, vinklar, valör mm. och översätta det till papperet. I den här typen av teckning gör konstnären tolkningar av vilken information som är viktig och vilken som inte är det. 

Att teckna realistiska figurativa motiv från fantasin kräver en djup förståelse för ett motivs uppbyggnad. Vår värld är komplex och innehåller otroligt mycket information som filtreras till vårt medvetande. När en konstnär målar från fantasin använder sig konstnären av förenklade modeller av verkligheten som denne kan omsätta till teckningar i alla möjliga vinklar och ljusförhållanden. Att teckna från fantasin kan ge möjlighet att skapa helt fritt och frångå förlagor. De konstnärer som är duktiga på att teckna från förlaga kommer i de flesta fall att kunna skapa mer detaljerade bilder än de som skapar helt från fantasin. En konstnär som använder sig av både fantasi och väl utvalda fotoförlagor har det största spelutrymmet.

Kol porträtt som alternativ till blyerts

Kol kan vara ett alternativ till blyerts som teckningsteknik. Här är några av fördelarna:

  1. Mjukhet och variation: Kol är en mjuk och mångsidig teckningsteknik som ger dig möjlighet att skapa en rad olika effekter och texturer. Du kan använda olika typer av kolpennor, kolstänger, penslar, eller andra verktyg för att skapa allt från mjuka, suddiga linjer till skarpa, detaljerade konturer.

  2. Ljus och skugga: Kol är en idealisk teknik för att skapa djup och dimension i dina teckningar genom att använda skuggningstekniker. Kol ger dig möjlighet att skapa både mjuka och hårda skuggor som kan ge liv åt dina teckningar.

  3. Hållbarhet: Kolteckningar är relativt hållbara och kan bevaras under lång tid. Du kan använda fixativ för att skydda dina teckningar mot att kol smetas ut och för att säkerställa att de bevaras under lång tid.

  4. Användarvänlighet: Kolteckning kräver inte mycket utrustning eller material men är enligt JNArt svårare än blyerts eftersom det smetas ut lätt.

  5. Estetisk kvalitet: Kol ger dina teckningar en mjuk och mörk ton som kan ge en atmosfärisk känsla till dina verk.

 

Hur beställning av blyertsporträtt går till: 

Några enkla steg

Ett porträtt i blyerts beställer du enkelt genom att välja budget, detaljnivå, stil, storlek, och teknik. Har du svårt att välja kan JNArt hjälpa till. Därefter ger JNArt ett kostnadsförslag för slutprodukten. Därefter godkänner kunden upplägget. Därpå skapar JNArt kattporträttet och skickar slutligen en kopia på den färdiga bilden och faktura. Sist skickar JNArt bilden till kunden när betalningen är genomförd.

Olika stilar

JNArt behärskar många olika stilar av blyerts porträtt. I beställningen kan du hänvisa till någon teckning du hittat på hemsidan, eller till annan teckning om du vill att JNArt ska hämta inspiration från någon annan konstnärs verk. Om du inte gör några val kommer JNArt att skapa utefter bästa förmåga, likt andra teckningar du hittar på hemsidan. 

Hur lång tid tar det att beställa ett blyertsporträtt

En blyertsteckning tar i regel 2-4 veckor att beställa, men det kan gå snabbare. Till en något högre kostnad går det ofta att lösa en snabb leverans.

Eferbehandling

Porträtt i blyerts behandlas med fixativ för att skyddas. Det gör att blyertsen inte kan suddas bort. Teckningen får också ett visst skydd mot damm och fukt. 

Inramning av blyertsporträtt

Blyertsteckningar ramas med samma rekommendationer som akvarellporträtt. Undvik fukt, temperaturförändringar och direkt solljus. Använd passepartout för att skapa en luftspalt. Att föredra är konstglas som inte reflekterar ljus. 

Teckna fån foto

Vanligaste tillvägagångssättet för att skapa ett porträtteckning är skicka ett eller flera fotografier som används som förlaga för teckningen. JNArt gör sedan ett porträtt baserat på dessa foton. Fördelen är att det sparar tid, att motivet inte rör sig, att det är lättare att få till dynamiska poser, att det är lättare att få till glada uttryck, att det inte kräver lika mycket planering och att det är enklare att teckna detaljerade porträtt. En fördel kan också vara att beställaren kan styra bilden av motivet konstnären ska ta del av och på så sätt styra hur den slutgiltiga bilden ska se ut. Nackdelen kan vara att det ibland är svårt att skapa ett porträtt om det inte finns tillräckligt bra fotoförlagor, eller att konstnären går miste av viktig information när denne bara har beställarens fotografier att utgå ifrån. 

Att sitta en livesittning 

JNArt tecknar porträtt i live-sittningar. Det betyder att motivet sitter framför konstnären istället för att en fotoförlaga används. Det kan vara snabba porträtt-teckningar eller längre sittningar där flera timmar krävs. JNArt tecknar så kallad sight-size för mer detaljerade porträtt. 

Kollage

Möjligheten att kombinera flera fotografier till en teckning är en bra lösning för att skapa en familjebild. Det finns många olika varianter på hur fotografier kan kombineras så har du ingen egen idé kan du be JNArt skapa några förslag.

Minnesporträtt

Kol och blyerts passar bra som tecknik när en individ behöver minnas. Teknikerna kan kombineras med pan pastell eller färgpennor för att vissa element ska innehålla färg.

Hyperrealistiska porträtt i blyerts

JNArt kan skapa hyperrealistiska porträtt. Då kommer beställaren och JNArt överens om en budget och vilka delar av fotot som ska vara extra detaljerade, eller om hela fotot ska innehålla samma detaljnivå. Denna form av realism i blyerts liknar svartvita foton. Det finns inga begränsningar i hur stora teckningarna kan vara. Priset bestäms beroende på vilket foto som används och storleken.

Hjälp att ta bra fotoförlagor

Absolut finast reslutat kan gå att få om konstnären själv fotograferar motivet, då kan konstnären styra så att fotot innehåller all nödvändig information. Fördelen med att beställaren tar egna fotografier är att det finns fler fotografier att välja mellan och det därför kan gå att hitta naturliga ansiktsuttryck i naturliga miljöer.

Vill du beställa ett blyertsporträtt?

Här kan du gå vidare och göra skapa en beställningsförfrågan.

Är du ute efter något av dessa? Då hittar du mer information genom att klicka dig vidare: